GÜRGENLER A.Ş. faaliyet alanımız olan çelik boru bağlantı parçaları sektöründe sağladığımız ürün ve hizmetlerde;
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
Yasal mevzuat ve şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara ve uygulanabilir tüm gerekliliklere uyarak, süreç odaklı bir yaklaşımla, gerekli kaynakları temin ederek verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirme ve geliştirme ile arttırmayı,
Entegre Yönetim Sistemleri çerçevesinde, tüm çalışanlarımızla ekip çalışmasına önem vererek kalite bilincini sürekli yükseltmeyi,
Sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve tekrarının önlenmesini,
Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı,
İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde çalışanlarımızın yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik iletişim programları kurmayı ve yenilikçi, yaratıcı düşünce tarzını desteklemeyi,
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları Çevre, İSG ve Kalite boyutları ile ilgili yükümlülüklere uyarak, çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bırakmayı,
Risklerimizi tespit ederek, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızı minimuma indirgeyerek ve geri dönüşümü destekleyerek, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Şirket politikamız olarak benimseyerek taahhüt ediyoruz.

YUKARI