- “İnsana saygı” ilkesini benimsemek,

- İş ahlakı, adil davranış, dürüstlük ve etik değerlere uygunluk,

- Müşteri ve kalite odaklı çalışma biçimini muhafaza etmek,

- Girişimci ruhu korumak ve yeniliğe etkin bir şekilde yön vermek,

- Özverili ve iletişimci ekip çalışmasıyla verimliliği artırmak,

- İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,

- Çevreye saygı politikamızın her aşamada önceliğimiz olması.

YUKARI